You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Reinder in K-rûte – Omrop Fryslân

Maandag 4 januari volgt Omrop Fryslân  Reinder Ourensma voor een kort over zijn kunst en bijzondere ervaringen in Florence. Uitgezonden op zondag 10 januari in de eerste aflevering van K-rûte in 2010.

– Fan 5 oant 13 desimber wie der yn Florence de twa jierlikse keunst Bienale. Der diene 643 keunstners ut 78 lannen oan mei. Winner fan dizze grutte Biennale wie de Ljouwerter tekenlearaer Reinder Ourensma. Ourensma is realistysk keunstner en learde it skilderjen doe’t hy troch de TBC 3 jier op bêd lizze moast…

Verder nog in de Friese pers: De Koerier / Friesch Dagblad

reinder-ourensma_dekoerier16-12-2009reinder-ourensma_fd-2009