You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pictoright / Privacy & Cookies

Pictoright

Ongeoorloofde reproductie is in strijd met toepasselijke wetgeving. Voor vragen over reproductiefoto’s / schilderijen gemaakt door Reinderourensma kunt u contact opnemen met: Pictoright, Amsterdam, Nederland. Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, kunstenaars, ontwerpers, fotografen en andere professionele visuele makers en heeft overeenkomsten gesloten met soortgelijke organisaties in het buitenland, waardoor deze rechten ook over de grenzen gehandhaafd worden.

Reinderourensma is verantwoordelijk voor de verwerking van vertrouwelijke gegevens, waaronder uw persoonsgegevens. Met deze gegevens dien ik zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan. Dit in uw belang, maar ook in mijn belang. In deze privacyverklaring licht ik toe welke gegevens worden verwerkt, waarom, wie de gegevens verstrekt en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard. Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Reinderourensma hanteert de daarbij behorende bepalingen die voorgeschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u hier vragen over hebben dan help ik u graag. U kunt mij bereiken via mij contactformulier.

Privacy

De persoonsgegevens hebben als doel om een inschrijving, bestelling, facturatie of aan een verzending van een product te kunnen voldoen van de goederen of diensten die u afgenomen heeft vervolgens te kunnen leveren. Hierbij maak ik gebruik van uw persoonsgegevens om zo goed mogelijk te kunnen communiceren met u. De communicatie kan gaan over de:
• Diensten/producten
• Facturatie
De communicatie geschied via persoonlijke mail of via de telefoon.

Hoe kom ik aan uw gegevens?

Ik verkrijg gegevens door levering van mijn producten, diensten en contactmomenten die u met mij heeft gehad. Denk aan bronnen zoals, contactformulier of het ontvangen van een e-mail.

Welke gegevens sla ik op?

Bij het gebruik of aanschaf van mijn diensten/producten heb ik te maken met uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door uzelf aan mij verstrekt. Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan mij verstrekt:
• Geslacht
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
Naast persoonsgegevens heb ik ook te maken met uw digitale en technische afdruk. Deze gegevens komen tot stand door uw online bezoek op de webpagina van Reinderourensma. Hierbij ontvang ik informatie over uw activiteiten op mijn website, informatie over het browse-gedrag, IP-adres en locatiegegevens. Het IP-adres is geanonimiseerd.

Het opslaan van uw persoonsgegevens

De verantwoording voor het veilig opslaan van uw gegevens ligt bij Reinderourensma. Ik sla uw gegevens op via mijn hostingpartner, Combell. Met deze data-opslagpartijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor ik kan garanderen dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk of wettelijk is bepaald.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens uit mijn database
Het is ten alle tijden mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of permanent te laten verwijderen uit mijn database. Hiervoor dient u schriftelijk verzoek in te dienen bij mij via het contactformulier. Reinderourensma zorgt dat dit op een zorgvuldige manier verwerkt wordt.

Delen van persoonsgegevens door Reinderourensma met derden
Onder derden versta ik mijn leveranciers van programma’s en businesspartners. In zoverre noodzakelijk is, wordt er door middel van een verwerkersovereenkomst, in opdracht van u of een wettelijke verplichting, opgesteld. Met mijn leveranciers en businesspartners heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Met partijen waarbij geen verwerkersovereenkomst is gesloten wordt in geen enkel beding persoonsgegevens verstrekt. De verantwoordelijkheid blijft ten alle tijden bij Reinderourensma.

Leveranciers

Onder leveranciers die gebruik maken van persoonsgegevens versta ik programma’s die door deze leveranciers worden verstrekt. Met deze leveranciers heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze leveranciers zijn:
• Google Analytics voor de analyse en verwerking van browse-gegevens en de standaard toegestane cookies om het gebruik en werking van mijn website te verbeteren

Businesspartners

Onder businesspartners versta ik instanties die mij ondersteunen in werkzaamheden. Denk aan marketingbureaus, boekhouders en administratiekantoren. Met de volgende bedrijven hebben ik een partnerschap gesloten:
• Pictoright, Amsterdam
• Combell.nl
De instanties mogen gebruik maken van persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst zoals benoemd in hoofdstuk Privacy.

Cookies

Een cookie is een figuurlijke koekkruimel die een digitaal spoor achterlaat tijdens een bezoek op de website met uw desktop, telefoon of tablet. Deze cookies worden opgeslagen in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt. De AVG stelt vier verschillende soorten cookies, noodzakelijke-cookies, statistische cookie, voorkeurs-cookies en marketing-cookies.

• Noodzakelijke-cookies; deze cookies zorgen ervoor dat de website na behoren kan functioneren. Voor deze cookie is geen toestemming vereist.
• Statistische-cookies; deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van mijn website. Deze gegevens worden geanonimiseerd. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker
• Voorkeurs-cookies; deze cookies zorgen ervoor dat jouw voorkeursinstellingen worden opgeslagen, zoals taalvoorkeur en het onthouden van artikelen in uw winkelmandje. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker
• Marketing-cookies; voor het laten zien van informatie van derden, denk aan Youtube-videocontent, Facebook posts of afbeelding van een externe website (embedded content). Zonder toestemming van u, kan de website deze content niet tonen. Voor deze cookie dient toestemming te worden verleend door de bezoeker

Wij plaatsen de volgende cookies:

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
Google AnalyticsGoogleAnalyseren website gebruik bezoeker2 jaarhttp
Google AudienceGoogleNiet geclassificeerd2 jaarhttp
Double ClickDoubleclick.netDoubleClick maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Doelen van deze cookies zijn advertenties targeten op basis van wat relevant is voor een gebruiker, de rapportage over campagneprestaties verbeteren en voorkomen dat advertenties worden weergegeven die de gebruiker al heeft gezien.2 jaarHTTP

Cookies verwijderen

Er zijn twee mogelijkheden om cookies tegen te gaan. U kunt uw browser zo instellen om geen cookies meer op te slaan of uw cookies te verwijderen in uw browser. Door het uitzetten of verwijderen van cookies kunt u niet meer alle functionaliteiten gebruiken van onze website. Dit kan ten koste gaan van het gebruikersgemak.

Volgens de wet mogen wij noodzakelijke cookies plaatsen in uw browser. Onder noodzakelijke cookies verstaan wij cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Wijzigingen privacy- en cookiebeleid

In de nabije toekomst kan het privacy- en cookiebeleid aangepast worden. Op basis hiervan raden wij u ook aan deze pagina te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij zeer aangrijpende wijzigingen zullen wij dit met u op een duidelijke en opvallende wijze communiceren.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over privacy? Dan verwijs ik u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Voor specifieke vragen, opmerkingen of klachten omtrent uw privacy, kunt u terecht bij Reinderourensma via het contactformulier.

 

G-ELP18NNS5X